Zo gaat een inspectie van veiligheids- en milieuvoorschriften eraan toe

Ingewikkelde installaties in huis of bij bedrijven moeten voldoen aan serieuze veiligheids- en milieuvoorschriften. Dat heeft de Rijksoverheid zo geregeld. Om deze wettelijke voorschriften een precieze technische invulling te geven, wordt gewerkt met diverse scopes. Elke scope staat voor een ander type stookinstallatie, meting of brandstoftoevoerleiding. In dit artikel zoomen we in op twee veelvoorkomende scopes: scope 8 en 10. 

Inspectie scope 8

De inspectie van scope 8 zorgt ervoor dat je voldoet aan artikel 3.2 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, maar nog veel belangrijker: dat je letsel door het gebruik van een elektrische laagspanning installatie voorkomt. Bij de inspectie van scope 8 wordt eerst een visuele controle uitgevoerd, en worden diverse metingen gedaan. Vaak is er ook nog een thermografisch onderzoek aan de schakel- en verdeelinrichtingen. Wel zo veilig. 

Inspectie van scope 10

Met een beoordeling van scope 10 wordt gekeken naar het elektrische materiaal en de brandrisico’s die daarmee samenhangen. Bij een inspectie van scope 10 krijg je dus inzicht in de risico’s, en omdat branden vaak ontstaan door onveilige situaties in een elektrische installatie, is dat geen overbodige luxe. Het is wel belangrijk om goed in de gaten te houden dat een inspectie van scope 10 geen vervanger is van de eerdere NEN 3140, en dat er dus nog meer inspecties nodig zijn om echt alle risico’s verstandig af te wimpelen. De NEN 3140 gaat over veiligheid en omvat bepalingen voor het gebruik van elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen bij de arbeid, het onderhoud, de inspectie, het beheer en het werken aan of nabij elektrische installaties. De NTA 8220 gaat daarentegen meer over brandrisico’s met een elektrische oorzaak. De inspectie van scope 10 vindt plaats op de NTA 8220. Zowel de NEN 3140 als de NTA 8220 zijn geen wettelijke verplichting, maar kunnen wel een privaatrechtelijke eis zijn. Ze hebben veel overlap en kunnen gelijktijdig worden uitgevoerd. Een inspectie van scope 10 bestaat uit veel metingen bij de elektrische installatie, en ook visueel wordt de installatie beoordeeld. 

Thermografisch onderzoek

Net als bij scope 8 wordt bij scope 10 een thermografisch onderzoek gedaan, zodat eventuele hittegevaren snel duidelijk worden. Zo’n thermografisch onderzoek is een sterk staaltje techniek, want de warmteontwikkelingen worden met een camera ontdekt. Met het blote oog zijn deze ontwikkelingen namelijk niet zichtbaar. Dankzij de inspectie van scope 8  en scope 10 ga je dus een stuk veiliger aan het werk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *